Corrección

Máis revisións, por favor!

Marzo 3rd, 2011  |  Published in| the_category Corrección, Crítica, Publicidade

Non está ben reparar nos erros alleos, pero non podo evitar comentalo, síntoo. Que está pasando cos correctores? Ou, mellor dito, que pasa cos publicistas que non pasan polos correctores? Ou coa xente que crea cousas sen dominar a arte das letras. Non fai falla ser humanistas do Renacemento, só hai que ter un pouco de criterio estético.

Antes deste máster xa reparara nalgúns, pero agora non paro de ver criterios ortotipográficos mal aplicados (son demasiado minuciosa ou perséguenme?). Empecemos, por exemplo, con algúns programas da tele e a súa “puntuación”. Os puntos detrás dos printers non sei ata que punto calificalos de erro, pero as comas entre suxeito e predicado…

Non remato aquí. Non me canso de ver o seguinte anuncio (toda unha obra mestra ao meu modo de ver), mais… non sería conveniente facer uns pequeniños cambios ao final do texto?

O mesmo acontece, por exemplo, cos anuncios actuais de Milka, Calzedonia ou Intimissimi. Non quero desmerecelos, pero creo que o “ruído” que presentan pode distraer un pouco a atención do espectador con respecto do contido (ou non, tamén pode ser que isto só me pase a min). Estou de acordo en que é máis importante o fondo que a forma e isto non son máis que insignificancias, pero os pequenos detalles tamén teñen a súa importancia.

Dende aquí gustaríame reivindicar a tarefa de corrector. Visto o visto, mesmo vou máis alá: a ortotipografía debería ser unha profesión como tal. Para que despois digan que non somos necesarios…

Raquel V.

A relevancia dos correctores

Febreiro 25th, 2010  |  Published in| the_category Corrección, Creación _editorial, Editores

Un lector apenas descifra cando está inmerso na lectura; só capta unhas poucas luzadas e deixa que o seu cerebro recoñeza e reconstrúa o resto. Un corrector, pola contra, sabe que se procede dese xeito a meirande parte do contido vai escapar ao seu control, así que, como primeiro paso, esmiúza cada segmento mínimo do código; despois, interprétao mentalmente; e, finalmente, volve ao texto e comproba se esa imaxe mental coincide co que está escrito.

Nun vídeo realizado en Francia examinan o xeito de actuar, ante un texto, uns ollos de lector fronte a uns ollos de corrector, é sorprendente.

Carmen P.