Programa

1. Limiar

 • Dez ideas para entrar no mundo da edición
 • A edición en España
 • A edición en Galicia

2. O proceso de edición

3. O orixinal

4. A empresa editorial

5. O proceso administrativo na empresa editorial

 • Elaboración e seguimento do plan editorial
 • A confección do contrato
 • A utilización dos metadatos

6. Creación editorial

 • Dende o orixinal ao pdf epub

7. Fabricación

 • Dos ferros ao almacén

8. Comercialización e distribución

 • DILVE
 • Os puntos de venda
 • Tipos de clientes e condicións de venda
 • A comercialización do libro nunha encrucillada

9. A Promoción editorial

 • Concepto e fins da promoción
 • Departamento de promoción
 • Ferramentas de promoción
 • Elementos da promoción
 • Accións promocionais: Feiras de Libreiros, Feiras de Editores, Os Premios literarios
 • A Publicidade
 • A Promoción editorial en Internet e nas redes sociais
 • Promoción de vendas
 • Promoción directa
 • Seguimento da recepción promocional

10. Materiais promocionais impresos

 • O Catálogo
 • Follas de novidades
 • Outros materiais

11. Comercio Interior do libro en España e en Galicia

12. O tránsito á edición e cultura dixital